Tuna Elprodukter AB

Eskilstuna Elprodukter AB avvecklar
sin verksamhet

Vi har beslutat oss för att avveckla vår verksamhet i Eskilstuna på grund av bristande lönsamhet och att det inte går att se en positiv förändring inom överskådlig tid. Det är givetvis tråkigt att det inte går att fortsätta driva verksamheten, men vi koncentrerar oss nu på att utveckla verksamheterna i Södertälje och Nynäshamn.
 
Avvecklingen förväntas slutföras under september månad och under avvecklingen erbjuder vi våra kunder att köpa återstående produkter till rabatterade priser. Självklart har våra kunder möjlighet att fortsätta att handla - med bibehållna avtal - från Tälje Elprodukter AB.
 

Eskilstuna 2013-09-09
 
Max Kinnunen
Verkställande direktör